Aquademica

Conferința Aquademica

Conferința Internațională Aquademica se va desfășura în perioada 11-12 octombrie la Timișoara.

Tematica din acest an „Managementul apei în contextul schimbărilor climatice – experiențe internaționale” va aduna specialiști din companiile de servicii publice de apă, furnizori de echipamente și servicii, universități și institute de cercetare din România, Germania Ungaria, Serbia și alte țări. În acest an, conferința se axează în principal pe problemele legate de apă și de canalizare generate de schimbările climatice.

Principalele subiecte vor fi:

  • Managementul apei în contextul schimbărilor climatice – experiențe internaționale.
  • Avantajele standardizării activităților specifice din sectorul apei – experiența germană.
  • Tehnologii de ultimă oră din sectorul apei.

Conferința Aquademica 2018 continuă tradiția Conferinței Eco-Impuls și anul acesta se va desfășura la Biblioteca Universității Politehnica.

 

Având în vedere perspectivele de organizare ale Asociației Române a Apei după modelul Asociației Germane a Apei Uzate (DWA), salutăm participarea la acest eveniment a domnului Johannes Lohaus, director general al DWA și secretar general al EWA (Asociația Europeană a Apei). Dumnealui va susține o prelegere despre necesitatea standardizării activităților din sectorul apei. După cum se știe, normativele DWA oferă consultanță în proiectarea, construirea și exploatarea sistemelor de transport și de epurare a apelor uzate. Ele aduc detalii tehnice specifice care cresc profunzimea reglementărilor din domeniu și pot lua forma unor specificații tehnice, foi de lucru, metodologii aferente. Aceste aspecte vin să completeze tabloul măsurilor necesar a fi luate în contextul adaptării la provocările schimbărilor climatice și la o societate în continuă dezvoltare.

Organizatorii conferinței sunt: ​​Fundația Aquademica, Aquatim SA, Asociația Română a Apelor și Universitatea Politehnica din Timișoara.

Pentru mai multe detalii și informații:

  • Elena Săvescu, președintele Fundației româno-germane Aquademica, elena.savescu@aquademica.ro,
    tel. +40 723 231 815
  • Cristina Borca, Biroul de comunicare și relații publice, Aquatim SA, cristina.borca@aquatim.ro,
    tel. +40 743 099 555

Vă așteptăm cu drag,
Comitetul de organizare.