2014

2014

A. FORMARE PROFESIONALĂ
Domeniu Conținut Locația Perioada Lector Observații
APĂ UZATĂ
A.1. MUNCITOR CANALIST Curățirea canalului Întreținere Securitatea muncii Pensiunea Sus in Sat

Garana Nr.90, Comuna Brebu Nou, jud. Caras-Severin

15-17.09.2014 Moderare: Peter Köstner, director în cadrul Departamentului de ape uzate din cadrul primăriei München Cunoștințe teoretice Examen de absolvire
A.2. ȘEF DE ECHIPĂ CANALIȘTI Curățirea canalului Întreținere Securitatea muncii Conducerea personalului Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 18-19.09.2014 Moderare: Peter Köstner, director în cadrul Departamentului de ape uzate din cadrul primăriei München Condiție: calificare de muncitor canalist Examen de absolvire
A.3. INSPECȚIE CANAL Cunoștințe de bază în inspecția canalului în domeniul tuburilor și a canalelor mari Cunoștințe de bază în inspecția de canal în domeniul tuburilor și a canalelor mici Exemple practice Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 02-05.12.2014 ing. Bärbel Selzer Dipl. Ing. Marks Hermann Dipl. Ing. Marcus Schwarzenberg Cunoștințe teoretice Examen de absolvire
B. CURSURI DE PERFECȚIONARE/EDUCARE CONTINUĂ
Domeniu Conținut Locația Perioada Lector Observații
APĂ UZATĂ
B.1. CANALIZARE Soluții alternative de canalizare: ücanalizarea sub presiune ücanalizarea vacuumată üstație de pompare/vacuum Abordări de reabilitare: üreparare ürenovare üînlocuire Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 20-21.03.2014 dl. Pankau dl. Köstner CURS FINALIZAT
B.2. MANAGEMENTUL APEI PLUVIALE DWA Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 07.11.2014 Moderare: Peter Köstner, director în cadrul Departamentului de ape uzate din cadrul primăriei München
B.3. MANAGEMENTUL NĂMOLULUI DE EPURARE Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 06.11.2014 Moderare: Peter Köstner, director în cadrul Departamentului de ape uzate din cadrul primăriei München
C. WORKSHOPURI
Domeniu Conținut Locația Perioada Lector Observații
ADMINISTRAȚIE ȘI CONDUCERE
C.1. COMUNICARE Baze psihologice
Modelul emițătorului și receptorului/ Modelul celor 4 urechi
Testul Belbin
Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 21.05.204 Tanja Orthuber
Daniel Spohn
Moderare: Peter Köstner
CURS FINALIZAT
C.2. MANAGEMENT- CADRE DE CONDUCERE Stiluri de conducere
Ce înseamnă conducere?
Care sunt instrumentele de conducere?
Cum ajung să fiu un bun cadru de conducere?
Exemple de principii de conducere și colaborare
Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 21.05.204 Tanja Orthuber
Daniel Spohn
Moderare: Peter Köstner
CURS FINALIZAT
C.3. RECUNOAȘTEREA ȘI PROMOVAREA DE POTENȚIAL – O PROBLEMĂ PT. CADRELE DE CONDUCERE Ce este un profil de competențe?
Managementul de competențe în cadrul departamentului de ape uzate München
Elaborarea unui profil de competență: ”Cadru de conducere”
Cum controlăm și cum promovăm subalternii?
Transparență
Feedback
Variante de feedback spre cadrele de conducere
Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 22-23.05.2014 Tanja Orthuber
Daniel Spohn
Moderare: Peter Köstner
CURS FINALIZAT
C.4. SCHIMB DE EXPERIENȚĂ CADRE DE CONDUCERE Prima ședință:
– schimb de idei întrei companiile de apă
– crearea de încredere
– crearea și asigurarea transparenței
04-05.12.2014 Moderare: Peter Köstner, director în cadrul Departamentului de ape uzate din cadrul primăriei München
APĂ POTABILĂ
C.5. Școala de vară – DETECȚII PIERDERI Detecția pierderilor de apă în mediul urban:
– managementul pierderilor de apă
– echipamente pentru detecția pierderilor de apă (teorie, demonstrații practice)
– organizarea unui departament de detecție pierderi – vizită la firma Hammann
– modelul german de detecția pierderilor de apă – vizită la operatorul de apă din Ingolstadt
02-07.06.2014 Moderare: Peter Köstner, director în cadrul Departamentului de ape uzate din cadrul primăriei München
D. SEMINARII GENERALE
D.2. STRATEGII ÎN REALIZAREA UNUI PROIECT DE INFRASTRUCTURĂ. ȘANSE ȘI RISCURI Management de proiect în faza de proiectare
Organizarea unui șantier:
– răspundere, îndatoriri și drepturi
– comunicarea între beneficiar – proiectant – executant
– gestionarea resurselor proprii și externe
– documentații
– schimbări în timpul derulării unui proiect
Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 20-21.03.2014 Lucia Tătucu-Ertl, șef departament Management de Proiect Tehnic în cadrul companiei Max Boegl
Volker Pankau, şeful Sectorului reabilitare canal din cadrul primăriei München
Moderator: Peter Köstner, director în cadrul Departamentului ape uzate din cadrul primăriei München
CURS FINALIZAT