Aquademica

Planuri de Siguranță a Apei și a Sistemelor Sanitare (Water and Sanitation Safety Plans – WSSP)

Planuri de Siguranță a Apei și a Sistemelor Sanitare (Water and Sanitation Safety Plans – WSSP)

  • un proiect desfășurat de Fundația Aquademica în parteneriat cu asociația internatională Women Engage for a Common Future (WECF), Asociația Jorunalists for Human Rights din Macedonia și Albania, cu sprijinul Ministerului Federal pentru Mediu, Protectia Naturii, Constructii si Siguranta Nucleara (BMUB).

Proiectul urmărește conștientizarea societății din mediul rural cu privire la problemele legate de calitatea apei și implicit promovarea tratării cu responsabilitate a problemelor de protecția mediului și în special a celor legate de apă și apă uzată.

De la securitatea alimentară și cea energetică, până la sănătatea umană și a mediului nostru înconjurător, apa contribuie în mod hotărâtor la creșterea bunăstării sociale. Tocmai de aceea considerăm stringent necesară îmbunătățirea infrastructurii de apă și canal, și a sistemelor sanitare din mediul rural, creșterea standardelor de viață a populației constituind o condiție absolut necesară facilitării dezvoltării durabile a acestor zone.

Proiectul tratează în detaliu problematica apei potabile, a calității acesteia, a schimbărilor climatice și a reprercursiunilor acestora, a condiției populației din mediul rural, dar și a situației infrastructurii, mai ales a alimentărilor cu apă și a sistemelor sanitare specifice acestor zone.

Sănătatea publică, sistemele de alimentare cu apă și sistemele sanitare sigure sunt absolut interdependente. Ele sunt însă deseori neglijate sau relevanța lor este subestimată, în special în cadrul comunităților rurale. Identificarea punctelor slabe şi a punctele forte a sistemelor amintite este absolut necesară, fiind posibilă astfel o mai bună protecție și un management mai eficient al surselor de apă şi al facilităţilor sanitare. Pentru a putea identifica posibilele surse de hazard și de risc sunt necesare cunoştinţe cu privire la calitatea corespunzătoare a apei potabile şi a sistemelor sanitare, la modalităţile de contaminare a acestora şi la riscurile/bolile asociate, dar şi cunoştinţe de prevenire a respectivelor riscuri. Un plan de siguranţă a apei (WSSP) poate asigura calitatea apei potabile și a sistemelor sanitare, contribuind astfel și la îmbunătățirea sănătății publice.

În cadrul proiectului a fost realizat un ghid de elaborare a unui Plan de Siguranța a Apei și Sistemelor de Sanitație, destinat comunitaților mici (sub 2000 locuitori).

Deasemenea, în colaborare cu Casa Corpului Didactic Timis, a fost realizat un curs pe tematica proiectului, destinat profesorilor din ciclul gimnazial, acreditat de Ministerul Culturii si Invatamantului. Materialele de curs au fost concepute pe baza informatiilor oferite de compendiul PSAS realizat in cadrul unui proiect anterior.

Compendiul PSAS, inclusiv ghidul de realizare al unui PSAS pas cu pas, poate fi consultat, respectiv descărcat de pe următorul link: WSSP