Aquademica

Cum devin membru

Dacă apreciaţi activitatea şi obiectivele noastre şi doriţi să deveniţi membru al Fundaţiei Aquademica trebuie să urmaţi următorii paşi. În functie de tipul de membru la care va încadraţi, persoană fizică [ download cerere adeziune ] sau persoană juridică [ download cerere adeziune ] vă rugăm să completaţi cererea de adeziune. Transmiteţi o copie scanată a cererii de adeziune semnată, alături de CV-ul dumneavostră pe adresa aquademica@aquademica.ro. Vă rugăm să nu semnaţi cererea de adeziune înainte de a citi Statutul Fundaţiei Aquademica. În cazul în care Consiliul Director va aproba adeziunea dumneavoastră, vi se va transmite acest lucru prin e-mail.

Membru al Fundaţiei Aquademica poate fi orice persoană fizică sau juridică, ce aderă la scopul şi principiile fundaţiei şi doreşte să contribuie material la realizarea obiectivelor acesteia. Capitalul societăţii comerciale membre poate fi integral românesc, străin sau mixt.

Obligaţiile şi drepturile membrilor asociaţi se regăsesc în Statutul Fundaţiei Aquademica, după cum urmează:

Art. 17 Membrii asociaţi

17.1 Calitatea de membru asociat al Fundaţiei se solicită prin completarea cererii de adeziune şi recunoaşterea Statutului şi se obţine cu aprobarea Consiliului Director;
17.2 Calitatea de membru asociat al Fundaţiei se poate pierde prin renunţare în scris adresată Consiliului Director, prin pierderea drepturilor civile, desfiinţarea persoanei juridice sau nerespectarea prevederilor statutare;
17.3 Calitatea de membru asociat poate fi revocată printr-o hotărâre a Consiliului Director, dacă membrul asociat:
a) a acţionat în mod repetat împotriva intereselor Fundației sau
b) a încălcat obligaţiile de membru asociat, în special când este în întârziere cu plata cotizaţiei de membru şi nu achită restanţa într-un termen potrivit după ce a fost înştiinţat în scris de către Consiliul Director;
17.4 Drepturile membrilor asociaţi:
a) să participe la toate activităţile organizate de Fundaţie;
b) să beneficieze de dotările, materialele şi celelalte facilităţi asigurate de Fundaţie pentru membrii săi pentru desfăşurarea proiectelor şi programelor Fundaţiei cu acordul Consiliului Director;
c) să recomande primirea de noi membri asociaţi.
17.5 Obligaţiile membrilor asociaţi:
a) să participe activ şi eficient la acţiunile Fundaţiei şi să contribuie prin aportul lor profesional si material la realizarea scopului şi obiectivelor stabilite;
b) să respecte şi să îndeplinească întocmai prevederile statutare, precum şi hotărârile organelor de administrare;
c) să manifeste loialitate faţă de Fundaţie şi să nu întreprindă acţiuni directe sau indirecte, de natură să prejudicieze moral sau material această organizaţie;
d) să achite cotizaţia stabilită de către Consiliul Director.

Art. 18 Cotizaţiile de membru

18.1 Cheltuielile asociaţiei se vor acoperi şi prin cotizaţiile membrilor asociaţi;
18.2 Cotizațiile de membru asociat se stabilesc de către Consiliul Director. Acestea se vor plăti în termen de şase săptămâni de la emiterea facturii;
18.3 În cazuri speciale cotizaţia poate fi deferită sau redusă. Deciziile în acest sens le ia Consiliul Director.

Cuantumul cotizaţiei este:

Pentru persoane fizice – 20 Euro/an
Pentru persoane juridice – 300 Euro/an