Aquademica

Ghid pentru comunitățile mici din România cu privire la gestionarea apei potabile pe baza scorurilor de risc

header-proiect-1

Fișierul poate downloadat de aici.

Introducere

Ghidul pentru comunitățile mici din România privind gestionarea apei potabile pe baza scorurilor de risc” a fost elaborat în cadrul proiectului „Planificarea siguranței aprovizionării cu apă și a sanitației în România, Albania și FYR Macedonia (WatSanPlan)” FKZ16EXI2247A,
finanțat de Ministerul German pentru Mediu și Siguranță Nucleară. Proiectul este o continuare a celui anterior privind elaborarea unui „Compendiu pentru planificarea siguranței aprovizionării cu apă și a sanitației în comunitățile rurale”, tradus în mai multe limbi, inclusiv în limba română (www.wecf.eu/english/publications/2017/Revised- Compendium.php).

Scopul proiectului este de a spori gradul de conștientizare privind aprovizionarea cu apă potabilă, sanitația, igiena și sănătatea în zonele rurale ale României și Macedoniei și de a contribui la sporirea capacității școlilor, autorităților locale și altor părți interesate de a elabora planuri de siguranță a apei și sanitației în satele selectate a face parte din proiect.

Proiectul a fost condus de Femeile Angajate pentru un Viitor Comun (WECF), o rețea internațională de peste 150 de organizații ale femeilor și ale societății civile care implementează proiecte în 50 de țări și care pledează pentru crearea unei lumi juste și durabile la nivel global.

WECF pledează pentru „Apă sigură și sanitație durabilă pentru toți”, sprijinind implementarea sistemelor de sanitație descentralizate, sigure, durabile și accesibile pentru zonele rurale, promovând în special accesul la apă sigură și sanitație în școli. WECF și partenerii reprezintă societatea civilă în Protocolul UNECE privind apa și sănătatea și promovează o abordare integrată și durabilă a gestionării resurselor de apă la nivelul bazinelor hidrografice.

La nivel local, proiectul a fost gestionat de către Fundația Aquademica Timișoara, o organizație profesională care are ca scop reunirea specialiștilor care activează în domeniul protecției mediului în cadrul operatorilor regionali de apă din România, implicând personalități din mediul universitar din România și din străinătate pentru dezvoltarea capacităților tehnice în acest domeniu de activitate. Mulțumită partenerilor germani, Aquademica este capabilă să utilizeze know-how-ul acestora. Implementarea proiectului a beneficiat de o scrisoare de susținere din partea Ministerului Sănătății din România.

Mihaela Nicoleta Vasilescu, autoarea prezentului ghid, este un profesionist în domeniul igienei mediului, profesor asociat la Universitatea Ecologică din București și fostă șefă a Laboratorului Național de Referință privind Supravegherea Calității Apei Potabile la InstitutulNațional de Sănătate Publică din București, România.

Ghid PSA comunitati mici