2013

2013

A. CURSURI DE PERFECȚIONARE/EDUCARE CONTINUĂ
Titlu Conținut Locația Perioada Lector Observații
APĂ UZATĂ
A.1. EPURAREA APELOR UZATE MODUL – I Prevederi legislative pentru influentul şi efluentul staţiilor de epurare orăşenești;
Modalităţi de dimensionare a staţiilor de epurare; Calculul concentraţiilor de poluanţi la intrarea în staţiile de epurare;
Treaptă de epurare biologică;
Treapta de epurare terţiară;
Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 25-26.04.2013 dr. ing. Elena SĂVESCU – şef al Secţiei Canal, în cadrul Aquatim S.A., având o experiență de 15 ani în tehnologii de epurare, atât în exploatarea staţiilor de epurare, cât şi în elaborarea soluţiilor de tratare sau depozitare a nămolurilor rezultate din epurare.
A.2. MANAGEMENTUL NĂMOLURILOR Legislația europeană în domeniu;
Clasificarea, calitatea și cantitatea nămolului;
Tehnologii de tratare a nămolului;
Posibilități de valorificare a nămolului;
Depozitarea și utilizarea gazelor de fermentare;
Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 16-17.05.2013 dipl.ing. Adolf Pirchner
A.3. MANAGEMENTUL DE PROIECT – EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL APELOR UZATE Managementul de proiect;
Planificarea exploatării și întreținerii sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
Integrarea GIS în planificarea exploatării și întreținerii sistemelor;
Sisteme de canalizare sub presiune;
Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 03-05.07.2013 ing. Jörg Simon, Șef Departament Exploatare și Întreținere Canalizare
Primăria Tehnică München
ing. Volker Pankau, Sef Departament Reabilitare Rețele de Canalizare
Primăria Tehnică München
ing. Peter Köstner, Șef Serviciu Relații Internaționale Primăria Tehnică München
A.4. MANAGEMENTUL APEI PLUVIALE Dilema evacuării apelor pluviale în mediul urban;
Infiltrare, stocare, redirijare, utilizare, costuri;
Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 26-27.09.2013 dipl.- ing. Jutta Plail, director departament în cadrul MSE
A.5. ENERGII REGENERABILE Eficiența energetică;
Recuperarea de energie din apa uzată;
Metode noi de valorificare energetică a nămolului de epurare;
Valorificarea energetică a biogazului și nămolului în stațiile de epurare;
Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 17-18.10.2013 Dipl.-Ing. Christian Berchtenbreiter, Șef Departament construcții stații de epurare, Primăria Tehnică München
Dipl.-Ing. Peter Köstner, Director Departament evacuarea apelor uzate, Primăria Tehnică München
Drd. ing. Ioan Neamț, inginer Aquatim SA
APĂ POTABILĂ
A.6. ALIMENTĂRI CU APĂ MODULUL – I Planul strategic de investiții pentru infrastructura de alimentare cu apă
Paln general de alimentare cu apă a unei localități
Managementul apelor subterane
Inspecția video a sistemelor de alimentare cu apă
Reabilitarea sistemelorde alimentare cu apă
Tehnologii noi de tratare a apei potabile
Stația de tratare a apei Bega, str. Miriștei nr. 1, Timișoara 21-22.03.2013
A.7. ALIMENTĂRI CU APĂ MODULUL – II Structura unui departament de alimentare cu apă – modelul Ingolstadt
Alimentarea cu apă potabilă și industrială
Reabilitarea sistemelor de distribuție a apei
Stația de tratare a apei Bega, str. Miriștei nr. 1, Timișoara 20-21.06.2013 dipl.ing. Helmut Benegui, Director
Operatorul de Apă Ingolstadt/Germania
ADMINISTRAȚIE ȘI CONDUCERE
A.8. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. RESURSE UMANE Structura organizatorică de bază a unui operator de servicii publice
Principii de recrutare personalului
Elaborarea fișei postului
Aspecte ale managementului de competențe
Aspecte de bază ale managementului de personal
Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 15.05.2013 Martin Moser – șef Serviciu personal și prelucrarea informațiilor în cadrul Departamentului de evavuare a apelor uzate al Primăriei Tehnice din München
A.9. Tendințe de dezvoltare în managementul evacuării apelor pluviale și menajere și reflectarea acestora în calculul taxelor de apă uzată Calculul taxelor – modelul german
Taxe pentru marii poluatori
Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 28-29.11.2013 Dipl.Ing.Hermann Klotz, director departament în cadrul Departamentului de Evacuare și Epurare a Apelor Uzate, al Primăriei Tehnice München.
Moderare: Dipl. Ing. Peter Köstner, director departament în cadrul Departamentului de Evacuare și Epurare a Apelor Uzate, al Primăriei Tehnice München.
B. WORKSHOPURI
Titlu Conținut Locația Perioada Lector Observații
REȚELE APĂ-CANALIZARE
B.1. Sisteme și detalii de execuție a construcțiilor în stațiile de epurare și de alimentare cu apă Prezentare de produse și materiale necesare realizării unor lucrări de calitate, cu reducerea costurilor totale și a celor de mentență ulterioară Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 21.03.2013 Zeno Dan, Specialist consultanță tehnică și proiecte speciale la Sika România
Ing. Lucian MIHAI, Director Tehnic la Sika România
Workshop gratuit susținut de firma SIKA.
ADMINISTRAȚIE ȘI CONDUCERE
B.2. EFICIENȚA MANAGAMENTULUI ȘI A COMUNICĂRII Comunicarea internă;
Gestionarea situațiilor de conflict;
Orientarea către clienți;
Managementul calității;
Raportare și control.
Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 18-19.04.2013 Tanja Orthuber – având o experiență de peste 10 ani în domeniul resurselor umane, lucrează în cadrul departamentului de personal al Primăriei
Tehnice München ocupându-se de dezvoltarea resurselor umane; Trainer în moderarea discuțiilor;
B.3. MANAGEMENTUL RISCURILOR Analiza risccurilor;
Workshop de risc;
Monitorizare continuă și actualizare;
Cultura riscului.
Sediu central Aquatim SA, str. Gheorghe Lazăr nr. 11 A, Timișoara 22.05.2013 Șerban Țigănescu, Operations, Water Europe Halcrow Group Limited