Aquademica

Noutăți

>>

Pregătire Profesională

>>

Conferințe

>>

Seminare

>>

Proiecte

>>

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Clubul Specialiștilor: Apă Uzată

A. CURSURI DE PERFECȚIONARE/EDUCARE CONTINUĂ
Titlu Conținut Locația Perioada Lector Observații
APĂ UZATĂ
A.1. EPURAREA APELOR UZATE MODUL – I Prevederi legislative pentru influentul şi efluentul staţiilor de epurare orăşenești; Modalităţi de dimensionare a staţiilor de epurare; Calculul concentraţiilor de poluanţi la intrarea în staţiile de epurare; Treaptă de epurare biologică; Treapta de epurare terţiară; Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 25-26.04.2013 dr. ing. Elena SĂVESCU – şef al Secţiei Canal, în cadrul Aquatim S.A., având o experiență de 15 ani în tehnologii de epurare, atât în exploatarea staţiilor de epurare, cât şi în elaborarea soluţiilor de tratare sau depozitare a nămolurilor rezultate din epurare.
A.2. MANAGEMENTUL NĂMOLURILOR Legislația europeană în domeniu; Clasificarea, calitatea și cantitatea nămolului; Tehnologii de tratare a nămolului; Posibilități de valorificare a nămolului; Depozitarea și utilizarea gazelor de fermentare; Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 16-17.05.2013 dipl.ing. Adolf Pirchner
A.3. MANAGEMENTUL DE PROIECT – EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL APELOR UZATE Managementul de proiect; Planificarea exploatării și întreținerii sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare; Integrarea GIS în planificarea exploatării și întreținerii sistemelor; Sisteme de canalizare sub presiune; Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 03-05.07.2013 ing. Jörg Simon, Șef Departament Exploatare și Întreținere Canalizare Primăria Tehnică München ing. Volker Pankau, Sef Departament Reabilitare Rețele de Canalizare Primăria Tehnică München ing. Peter Köstner, Șef Serviciu Relații Internaționale Primăria Tehnică München
A.4. MANAGEMENTUL APEI PLUVIALE Dilema evacuării apelor pluviale în mediul urban; Infiltrare, stocare, redirijare, utilizare, costuri; Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 26-27.09.2013 dipl.- ing. Jutta Plail, director departament în cadrul MSE
A.5. ENERGII REGENERABILE Eficiența energetică; Recuperarea de energie din apa uzată; Metode noi de valorificare energetică a nămolului de epurare; Valorificarea energetică a biogazului și nămolului în stațiile de epurare; Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 17-18.10.2013 Dipl.-Ing. Christian Berchtenbreiter, Șef Departament construcții stații de epurare, Primăria Tehnică München Dipl.-Ing. Peter Köstner, Director Departament evacuarea apelor uzate, Primăria Tehnică München Drd. ing. Ioan Neamț, inginer Aquatim SA
APĂ POTABILĂ
A.6. ALIMENTĂRI CU APĂ MODULUL – I Planul strategic de investiții pentru infrastructura de alimentare cu apă Paln general de alimentare cu apă a unei localități Managementul apelor subterane Inspecția video a sistemelor de alimentare cu apă Reabilitarea sistemelorde alimentare cu apă Tehnologii noi de tratare a apei potabile Stația de tratare a apei Bega, str. Miriștei nr. 1, Timișoara 21-22.03.2013
A.7. ALIMENTĂRI CU APĂ MODULUL – II Structura unui departament de alimentare cu apă – modelul Ingolstadt Alimentarea cu apă potabilă și industrială Reabilitarea sistemelor de distribuție a apei Stația de tratare a apei Bega, str. Miriștei nr. 1, Timișoara 20-21.06.2013 dipl.ing. Helmut Benegui, Director Operatorul de Apă Ingolstadt/Germania
ADMINISTRAȚIE ȘI CONDUCERE
A.8. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. RESURSE UMANE Structura organizatorică de bază a unui operator de servicii publice Principii de recrutare personalului Elaborarea fișei postului Aspecte ale managementului de competențe Aspecte de bază ale managementului de personal Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 15.05.2013 Martin Moser – șef Serviciu personal și prelucrarea informațiilor în cadrul Departamentului de evavuare a apelor uzate al Primăriei Tehnice din München
A.9. Tendințe de dezvoltare în managementul evacuării apelor pluviale și menajere și reflectarea acestora în calculul taxelor de apă uzată Calculul taxelor – modelul german Taxe pentru marii poluatori Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 28-29.11.2013 Dipl.Ing.Hermann Klotz, director departament în cadrul Departamentului de Evacuare și Epurare a Apelor Uzate, al Primăriei Tehnice München. Moderare: Dipl. Ing. Peter Köstner, director departament în cadrul Departamentului de Evacuare și Epurare a Apelor Uzate, al Primăriei Tehnice München.
B. WORKSHOPURI
Titlu Conținut Locația Perioada Lector Observații
REȚELE APĂ-CANALIZARE
B.1. Sisteme și detalii de execuție a construcțiilor în stațiile de epurare și de alimentare cu apă Prezentare de produse și materiale necesare realizării unor lucrări de calitate, cu reducerea costurilor totale și a celor de mentență ulterioară Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 21.03.2013 Zeno Dan, Specialist consultanță tehnică și proiecte speciale la Sika România Ing. Lucian MIHAI, Director Tehnic la Sika România Workshop gratuit susținut de firma SIKA.
ADMINISTRAȚIE ȘI CONDUCERE
B.2. EFICIENȚA MANAGAMENTULUI ȘI A COMUNICĂRII Comunicarea internă; Gestionarea situațiilor de conflict; Orientarea către clienți; Managementul calității; Raportare și control. Centrul de competență Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 18-19.04.2013 Tanja Orthuber – având o experiență de peste 10 ani în domeniul resurselor umane, lucrează în cadrul departamentului de personal al Primăriei Tehnice München ocupându-se de dezvoltarea resurselor umane; Trainer în moderarea discuțiilor;
B.3. MANAGEMENTUL RISCURILOR Analiza risccurilor; Workshop de risc; Monitorizare continuă și actualizare; Cultura riscului. Sediu central Aquatim SA, str. Gheorghe Lazăr nr. 11 A, Timișoara 22.05.2013 Șerban Țigănescu, Operations, Water Europe Halcrow Group Limited