Aquademica

Obiective

Fundaţia îşi propune să se implice în programe de instruire şi de cercetare  la nivel naţional  prin organizarea unor cursuri de formare profesională, furnizarea de consultanţă, iniţierea şi dezvoltarea de parteneriate, organizarea de manifestări ştiinţifice. In acest sens ne propunem colaborarea cu specialişti a căror expertiză în domeniu este recunoscută. Activităţile se vor adresa în principal operatorilor de apă şi de canalizare din ţară, dar şi altor operatori de servicii publice, instituţii publice sau private interesante de dezvoltarea resurselor umane.

Dezideratul fondatorilor este acela de a uni profesionişti care activează în sectorul protecţiei mediului din cadrul operatorilor regionali şi din mediul universitar atât din ţară cât şi din străinătate pentru dezvoltarea capacităţilor profesionale din domeniu. Datorită partenerilor germani, Aquademica va oferi şi posibilitatea de a beneficia de know-how-ul german din domeniu,  pe plan mondial fiind unul dintre cele mai avansate din branşă.