Aquademica

Membri

Membri fondatori

  • Departamentul de Evacuare a Apelor Uzate din cadrul Primăriei Munchen are ca obiect de activitate colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate. Deserveşte circa 1,3 mil consumatori din oraşul Munchen şi 26 comune limitrofe.
  • Aquatim SA este operatorul regional al serviciilor publice de apă şi canalizare din judeţul Timiş deservind circa 460 000 de consumatori.

Membri