Aquademica

Noutăți

>>

Pregătire Profesională

>>

Conferințe

>>

Seminare

>>

Proiecte

>>

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Clubul Specialiștilor: Apă Uzată

A. FORMARE PROFESIONALĂ

APĂ POTABILĂ

  Domeniu Conținut Durată Perioda Docent Observații
A1 SUDOR – PE – Formare în meseria de sudor în PE – Cunoștințe teoretice – Exerciții practice 5 zile Curs la cerere Se va numi ulterior (HTI) Moderare: dna. Dr. M. Isacu – Cunoștințe teoretice – Examen de absolvire
A2 INSPECTOR PIERDERI – Cunoștințe teoretice cu privire la detecția pierderilor de apă în domeniul comunal – Managementul pierderilor de apă – Echipamente de detecție a pierderilor de apă – Organizarea unei secții de detecție – Practica: detecția de pierderi în cadrul operatorilor de apă – Examinare finală 5 zile Curs la cerere Lector: dl. J. Hammann Moderare: dna. Dr. M. Isacu – Cunoștințe teoretice – Examen de absolvire

APĂ UZATĂ

A3 MUNCITOR CALIFICAT CANAL / PROTECTIA MUNCII – Curățirea de canal – Întreținere/mentenanță – Protecția muncii 1,5 zile 17-18.09.2015 Lector/Moderare: dl. P. Köstner – Cunoștințe teoretice
A4 ȘEF DE ECHIPĂ CANAL – Curățirea de canal – Mentenanță /GIS – Protecția muncii – Conducere de personal 2,5 zile 21-23.10.2015 Lectori: dl. W. Schuller dl. P. Köstner Moderare: dl. P. Köstner – Presupune calificare prealabilă ca și muncitor canalist
  Domeniu Conținut Durată Perioda Docent Observații
A5 OPERATOR SE – Cunoștințe de bază în operarea diferitelor tipuri de SE – Cunoștințe de bază în tratarea nămolului – Cunoștințe de bază în construcții de mașini, electrotehnică și chimie – Securitatea muncii 3 zile Curs la cerere Lector/Moderare: dna. dr. E. Savescu – Cunoștințe teoretice
A6 ȘEF DE ECHIPĂ STAȚIE DE EPURARE – Cunoștințe de bază în operarea diferitelor tipuri de SE – Cunoștințe de bază în tratarea nămolului – Cunoștințe de bază în construcții de mașini, electro-tehnică și chimie – Securitatea muncii-  Conducere de personal 2 zile Curs la cerere Lector/Moderare: dna. dr. E. Savescu – Condiție: calificare de operator SE

DEȘEURI

A7 CONSULTANT DEȘEURI – Scopul și beneficiile consultanței în domeniul deșeurilor, la nivel comunal – Situații de criză – Prevenirea generării de deșeuri: efecte și limitări; prevenirea generării de deșeuri pe diferite niveluri sociale; prevenirea generării de deșeuri în gospodării și în domeniul comercial; Best Practice AWM München – Elaborarea la fața locului a unor posibilități de acțiune în scopul prevenirii generării de deșeuri în gospodăriile/intreprinderile românești (workshop 0,5 zi) – Colectarea selectivă de deșeuri in München – Elaborarea la fața locului a unor posibilități de acțiune cu privire la selectarea deșeurilor – Relații publice în consultanță de deșeuri: care sunt grupurile țintă? Cum ajung la cetățeni și cum îi sensibilizez cu privire la gestionarea deșeurilor? (presă, evenimente, infostanduri, materiale informative, pagini web etc.) 1,5 zile Curs la cerere Se va numi ulterior (AWM) Moderare: dl. P. Köstner  

B. Cursuri de perfecționare /specializare

APĂ POTABILĂ

  Domeniu Conținut / Cunoștințe Durată Perioadă Docent Observații
B1 MANAGEMENTUL UNEI INTREPRINDERI DE ALIMENTARE CU APĂ   Serviciul public de alimentare cu apă: – colectarea apei (surse de apă supraterane sau subterane) – tratarea apei brute-   transportul apei potabile şi/sau industriale – depozitarea apei – distribuirea apei potabile şi/sau industriale Managementul şi mentenanţa sistemelor de alimentare cu apă – balanța apei – managementul cerinței de apă – evaluarea pierderilor – dezvoltarea strategiei de reducere a pierderilor – managementul presiunii – controlul pierderilor – aspecte economice – controlul activ al pierderilor – raportul presiune – pierderi de apă – analiza debitului nocturn minim – procesul de sectorizare a rețelei 1,5 zile Curs la cerere Se va numi ulerior
B2 METODE PRACTICE DE EVALUARE A SURSELOR DE APĂ DESTINATE POTABILIZĂRII ȘI EVALUAREA / OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE TRATARE – Calitatea surselor de apă – Analiza și interpretarea parametrilor de calitete – Procedee de tratare – Metode de evaluare practice a procedeelor de tratare – Studii de caz 1,5 zile 29-30.09.2015 Lector/Moderare: dna.dr. K. Bodor

APĂ UZATĂ

  Domeniu Conținut/Cunoștințe Durată Perioadă Docent Observații
B3 CONSTRUCȚIA ȘI OPERAREA REȚELELOR DE CANALIZARE – Metode de reabilitare – reparare – renovare – înlocuire – Soluții alternative de canalizare – canalizarea sub presiune – canalizarea vacuumată – stație de pompare/ vacuum – Structura unui operator de apă uzată – cerințe, necesități etc. – Exemplu de organizare – München 1,5 zile 28-29.05.2015 Lectori: dl. V. Pankau dl. J. Simon dl. P. Köstner Moderare: dl. P.Köstner
B4 STAȚII DE EPURARE – Modul 1 + 2 (epurare mecanică, biologică, avansată, calcule de proces etc.) – Analize de laborator 3 zile 14-16.10.2015 Lector/Moderare: dna. dr. E. Savescu
B5 MANAGEMENTUL APEI PLUVIALE – DWA -A 138 Structură / Domeniu de utilizare 0,5 zile 26.06.2015 Lector/Moderare: dl. P. Köstner
B6 PLAN GENEREAL DE EVACUARE A APELOR UZATE – Ce presupune modelarea rețelei de canal-   Cum se procedeaza în München 1 zi 25.06.2015 Lector: dl. A. Krötz Moderare: dl. P. Köstner
B7 MANAGEMENTUL NĂMOLULUI DE EPURARE – Strategia de eliminare a nămolurilor SE și valorificarea acestora cu costuri minime, ținând cont de condițiile specifice pt. fiecare județ în parte. – Întâlnirea clubului specialiștilor de epurare a apelor. 1 zi 14.05.2015 Lector/Moderare: dna. dr. E. Savescu dl. dr. I. Neamt
B8 NĂMOLUL DE EPURARE – DEȘEU SAU MATRIE PRIMĂ – Valorificarea energetică a nămolurilor de la stațiile de epurare. 1 zi 15.05.2015 Lector/Moderare: dna. dr. E. Savescu dl. dr. I. Neamt

DEȘEURI

  Domeniu Conținut/Cunoștințe Durată Perioadă Docent Observații
B9 SUSȚINEREA FACTORILOR DECIZIONALI ROMÂNI ÎN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE DE DEȘEURI –  Elaborarea de legislație/condiții cadru corespunzătoare în domeniul deșeurilor și ancorarea, respectiv transpunerea la nivel județean și respectiv local – Strategii de management al deșeurilor pe modelul landului Bavaria – Rolul autorităților regionale (municipii și județe) bazat pe modelul – München- – Prezentarea unor posibile instrumente de finanțare 1,5 zile Curs la cerere Se va numi ulterior (AWM) Moderare: dl. P. Köstner  
B10 STRUCTURA UNEI INTREPRINDERI COMUNALE DE GESTIONARE A DEȘEURILOR – Baze legislative ale industriei de reciclare și ale gestionării deșeurilor în România (EU, naționale, comunale) – Rolul administrației locale în gestionarea deșeurilor în România – Planurile de gestionare a deșeurilor (cantități de deșeuri, stații de prelucrare, colectare și logistică etc.) – Elaborarea unui sistem de taxe acoperitor din punct de vedere al costurilor și acceptabil din punct de vedere social- pe bază de exemple – Dezvoltarea sistemului existent de gestionare a deșeurilor – Valorificarea materiilor prime valoroase de tipul hârtiei sau metalului. 1,5 zile Curs la cerere Se va numi ulterior (AWM) Moderare: dl. P. Köstner                          

C. Workshop-uri

Legislație / Normative

  Domeniu Conținut/Cunoștințe Durată Perioadă Docent Observații
C1 NORMATIVE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE – Cunoașterea normelor specifice domeniului – Modul de utilizare al sistemelor de normare existente – Definirea / realizarea de norme 1,5 zile Curs la cerere Lector: dl. K-H. Flick Moderare: dl. P. Köstner  

ADMINISTRAȚIE & CONDUCERE

C2 TEHNICI DE COMUNICARE Conținut funcție de feed-back/solicitările participanților de la cursurile din anii anteriori 1 zi 02.07.2015 Lector: dna.T. Orthuber Moderare: dl. P. Köstner  
C3 TEHNICI DE MODERARE Conținut funcție de feed-back/solicitările participanților de la cursurile din anii anteriori 1 zi 03.07.2015 Lector: dl. D. Spohn Moderare: dl. P. Köstner  
C4 ANTICORUPȚIE Sarcinile serviciului anticorupție în domeniul infrastructurii 1 zi 05.11.2015 Lector: Jurist AWM Moderare: dl. P. Köstner  

DEȘEURI

C5 CONSULTANT DEȘEURI Consultanță la fața locului 2 x 0,5 zile Curs la cerere Lector: dl. H. Jahn Moderare: dl. P. Köstner       

D. Altele

  Domeniu Conținut/Cunoștințe Durată Perioadă Docent Observații
D1 REGULAMENT DE ACORDARE A ONORARIILOR PT. ARHITECȚI ȘI INGINERI (HOAI) Bazele regulamentului de acordare a onorariilor pt. arhitecți și ingineri-   structură-   utilizare-   exemple 1 zi 03.12.2015 Lector: dl. A. Bejan Moderare: dl. P. Köstner  
D2 Conferința ECOIMPULS 2015 /ZIUA SERVICIILOR PUBLICE LA TIMIȘOARA (parteneriat Aquatim – MSE) 1,5 zile 1 zi 01-02.10.2015 03.10.2015  
D3 EXPO APA 2015 1,5 zile 15-16.06.2015