Aquademica

Noutăți

>>

Pregătire Profesională

>>

Conferințe

>>

Seminare

>>

Proiecte

>>

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Clubul Specialiștilor: Apă Uzată

A. CURSURI PERFECȚIONARE
Titlu Conținut Locația Perioada Lector Observații
APĂ UZATĂ
A.1. MANAGEMENT DE PROIECT ȘI SOLUȚII PRACTICE DE REABILITARE CANAL Management de proiect în domeniul construcţiilor edilitare. Tehnologia de realizare a cămăşuielilor (liner) din fibră de sticlă în reţelele de canalizare. Tehnologia de realizare a cămăşuielilor din material textil în racorduri. Ombran – sisteme de reparaţii şi izolaţii pentru toate elementele sistemului de canalizare. Sala de conferinţe a Hotelului Delpack, strada Glad, nr. 51-53, Timişoara 5-6.04.2011 Lucia Tătucu-Ertel, MAX BÖGL Germania Jurgen Fruth, MAX BÖGL Germania Maximilian Holler, MC BAUCHEMIE Germania Iulian Boian, MC BAUCHEMIE Germania Traian Ţonea, MC BAUCHEMIE Germania
A.2. EPURAREA APELOR UZATE -I Noțiuni generale privind procesul de epurare. Studierea legislației în domeniu. Centrul de perfecționare Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 11-13.05.2011 Dr. Ing. Elena Săvescu, șef secție canal Aquatim SA Dipl. Ing. Bernhard Boehm, șeful secției de exploatare a rețelei de canalizare și a stațiilor de epurare din München
A.3. EPURAREA APELOR UZATE -II Tratarea apelor uzate. Tratarea apelor uzate – experiența germană. Vizita stației de epurare ”Stan Vidrighin” Timișoara Centrul de perfecționare Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 16-18.11.2011 Dr. Ing. Elena Săvescu, șef secție canal Aquatim SA Dipl. Ing. Bernhard Boehm, șeful secției de exploatare a rețelei de canalizare și a stațiilor de epurare din München
APĂ POTABILĂ
A.4. SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ – EXPERIENȚA GERMANĂ Alimentarea cu apă. Captarea apei. Tratarea și pomparea apei. Înmagazinarea apei. Distribuția apei. Construcția și întreținerea rețelelor de apă. Centrul de perfecționare Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 09-10.06.2011 Dipl. Ing. Jörg Schuchardt, Senior Consultant în Managementul Apelor al oraşului München
ADMINISTRAȚIE ȘI CONDUCERE
A.5. FORUMUL ROMÂNO-GERMAN TRANSFER DE BUNE PRACTICI ÎN MANAGEMENTUL APEI Dezbateri pe teme din domeniul alimentării cu apă şi canalizării la care sunt invitaţi directori generali ai operatorilor de apă din România şi omologii lor din München. În cadrul evenimentului vor avea loc vizite de lucru şi sesiuni de discuţii. München, Germania 26-30.09.2011
A.6. MANAGEMENTUL PROTECȚIEI SĂNĂTĂȚII ÎN CADRUL OPERATORILOR DE SERVICII PUBLICE Bazele legale ale protecţiei muncii în Germania. Managementul protecţiei sănătăţii în context european. Organizarea protecţiei muncii la Departamentul Ape Uzate München. Centrul de perfecționare Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 08-09.12.2011 Dr. Elena-Ana Păuncu, doctor în Medicina Muncii, Aquatim SA Daniel Spohn, responsabil protecția muncii la Departamentul de ape uzate din cadrul Primăriei München Moderare şi traducere: Peter Köstner, director în cadrul Departamentului de ape uzate din cadrul primăriei München
GIS
A.7. SISTEMUL GIS PENTRU REȚELELE DE APĂ ȘI DE CANALIZARE Introducere în GIS – terminologie (domenii de utilizare, software, exemple). Prezentare sisteme GIS din diverse domenii. Exemplu practic – Prezentare sistem GIS Aquatim. Programe de modelare hidraulică, relaţia cu sistemul GIS. Centrul de perfecționare Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 19-20.05.2011 Albert Kálmán, Senior Expert pentru soluţii GIS Autodesk în cadrul PROMAX SRL Tg-Mureş
A.8. SISTEMUL GIS PENTRU REȚELELE DE APĂ ȘI DE CANALIZARE – EXPERIENȚA GERMANĂ Rolul şi importanţa sistemului GIS în proiectarea, extinderea, reabilitarea şi mentenanţa preventivă a reţelelor. Introducerea, prelucrarea şi extragerea datelor din GIS. GIS pentru sistemul de canalizare din München. Centrul de perfecționare Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 24-25.11.201 Thomas Hampel, şeful secţiei pentru sistemul de informare a reţelei de canal , introducerea de Smallworld GIS la Departamentul de ape uzate a oraşului München MSE Moderare şi traducere: Peter Köstner, director în cadrul Departamentului de ape uzate din cadrul primăriei München
REȚELE
A.9. CONSTRUCȚIA CANALIZĂRII – METODE, ASPECTE LEGALE ȘI ECONOMICE Proceduri şi tehnici de lucru pentru reabilitarea canalelor vizitabile cu profile din fibră de sticlă, cu liner înfăşurat, cu profile prefabricate sau cu manşete din inox, la faţa locului. Centrul de perfecționare Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 27-28.10.2011 Ulf Albert Ernst Michel, Consultant acreditat pentru lucrări de reabilitare, Michel Bau GmbH&Co. KG Klaus-Dieter Schmager, Wickelrohr SPR Dirk Förster, Inginer, specializarea tehnici de foraj de adâncime, Beton & Rohrbau C.F. Thymian GmbH&Co. KG
B. WORKSHOPURI
Titlu Conținut Locația Perioada Lector Observații
REȚELE
B.1. TEHNOLOGII MODERNE DE REABILITAREA A CONDUCTELOR – SWAGELINING Prezentare tehnologii de reabilitare conducte fără săpătură. Vizitare şantier – demonstraţie tehnologie Swagelining. Tulcea, Hotel Esplanada 15-17.07.2011 Thomas Meyer
B.2. INSPECȚIA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE CANALIZARE În cursul celor 3 zile, seminarul oferă participanţilor o perspectivă concretă asupra procedurilor de inspecţie şi a tehnologiilor actuale de reabilitare, cu şi fără săpătură. Participanţii vor avea posibilitatea de a vedea cum se lucrează efectiv în Germania, la inspecţia canalelor iar partea referitoare la reabilitare are o componentă interactivă, în care participanţii vor fi implicaţi activ în studiile de caz prezentate. Centrul de perfecționare Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 21-23.09.2011 dr. ing. Robert Stein, Doctorat în construcţii civile „Efectele utilizării rigolelor optimizate împotriva antrenării solidelor în reţeaua de canalizare” dipl. ing. ec. Marcus Schwarzenberg, Departamentul Ape uzate Primăria München – Şef al echipei de inspectori canlizare ing. Simone Blankenburg, Departamentul Ape Uzate Primăria München – Exploatare reţele de canalizare
B.3. REABILITAREA CANALELOR VIZITABILE Patru firme cu experienţă internaţională vor prezenta în cele două zile de seminar aspecte practice legate de acest subiect. Centrul de perfecționare Aquademica, str. Păstorilor nr. 1, Timișoara 13-14.10.2011 Dipl. Ing. Dirk Förster, Beton & Rohrbau Berlin Wolf Schrader, Hobas Ralf Kirsche, Amex