Aquademica

Staţii pilot pentru apa uzată

Pentru simularea proceselor de tratare a apelor uzate, Aquademica dispune de două staţii pilot performante. Echipamentele sunt primite, prin donaţie, de la două instituţii: Primăria din München şi Institutul Fraunhofer de cercetare aplicativă din Stuttgart. În prezent, pe aceste staţii pilot se fac experimente pentru crearea unei baze de date cu simulările proceselor tehnologice din noua staţie de epurare, care se construieşte la Timişoara prin Programul ISPA. În paralel, staţiile pilot vor fi puse la dispoziţia fundaţiei Aquademica ca suport pentru simulări practice în cadrul cursurilor de pregătire sau de perfecţionare profesională.

Staţia pilot primită de la München este alcătuită dintr-un bazin de aerare împărţit în 4 compartimente, a câte 1 m3 fiecare, cu care se poate lucra integral sau se pot izola compartimentele, în funcţie de necesităţi. Introducerea oxigenului în apă se realizează cu ajutorul unei suflante de aer. Pentru o mai bună omogenizare a amestecului de apă şi nămol, compartimentele sunt prevăzute şi cu agitatoare. Reglarea cantităţii de oxigen se poate face manual sau automat cu ajutorul unor senzori care se montează în bazin şi care comandă pornirea sau oprirea suflantei. Se mai pot folosi şi alţi senzori pentru monitorizarea pH-ului, materiilor organice, materiilor în suspensie etc. Datorită structurii sale, staţia pilot tratează apa uzată provenită de la decantoarele primare ale unei staţii de epurare. După bazinul de aerare se află un decantor cu o capacitate de aproximativ 1,3 m3. O parte din nămolul decantat se reintroduce în bazinul de aerare pentru a asigura cantitatea optimă de microorganisme, iar o altă parte se elimină. Alimentarea staţiei cu apă uzată, recircularea nămolului sau eliminarea apei se fac cu ajutorul unor pompe cu debit reglabil. Debitul apei la intrarea în staţie este cuprins între 3,5-10 metri cubi pe zi.

Staţia pilot primită de la Institutul Fraunhofer este prevazută cu un bioreactor cu membrane care combină un proces de epurare cu nămol activ şi un proces de epurare cu membrane pentru separarea biomasei de apă. Principiul de funcţionare a celei de-a doua staţii pilot este similar cu cea prezentată anterior, având în plus filtrarea prin membrane cu diametrul porilor de 0,2 µm. Cantitatea de biomasă reţinută din apa uzată în bioreactorul cu membrane este de 4 ori mai mare decât în cazul unei tehnologii convenţionale cu nămol activ. Eficienţa de îndepărtare a substanţei organice prin acest procedeu este de aproximativ 85-92%. Staţia pilot cu membrane este complet automatizată şi poate trata aproximativ 15 l/zi de apă uzată menajeră.

de dr. ing. Elena Săvescu