Aquademica

Seminar Construcția și operarea sistemelor de canalizare

Fundaţia Româno-Germană Aquademica organizează în perioada 28 – 29 mai 2015, seminarul „Construcția și operarea sistemelor de canalizare”. Locaţia seminarului este Centrul de dezvoltare profesională din incinta Stației de epurare ”Stan Vidrighin” Timișoara situată pe str. Păstorilor nr. 1.

 Seminarul tratează următoarele aspecte:

  • managementul de proiect
  • structura organizatorică a unui departament de exploatare și întreținere a rețelelor de canalizare
  • planificarea exploatării și întreținerii sistemelor de alimentare cu apă și, în special, al celor de canalizare
  • integrarea GIS în planificarea exploatării și întreținerii sistemelor
  • sisteme de canalizare sub presiune și cu vacuum (proiectare, execuție, caiete de sarcini și exemple).

De asemenea, în cadrul seminarului se vor prezenta și analiza metode moderne de reabilitare a sistemului de canalizare:

  • soluții alternative de canalizare: canalizarea sub presiune, canalizarea vacuumată, stație de pompare/ vacuum
  • abordări de reabilitare
  • reparare
  • renovare
  • înlocuire.

Scopul seminarului este de instruire şi dezvoltare a competenţelor personalului responsabil de luarea deciziilor în ceea ce priveşte reabilitarea reţelei de canalizare. La finalul seminarului participanţii vor cunoaşte metode noi de reabilitare a canalelor, precum şi paşii necesari punerii în practică a acestora.

Pentru mai multe detalii organizatorice si informatii despre seminar dati click aici.

Lector:

dipl. ing. Peter Köstner – director departament în cadrul Departamentului de Evacuare și Epurare a Apelor Uzate, al Primăriei Tehnice München

ing. Jörg Simon

Șef Departament Exploatare și Întreținere Canalizare Primăria Tehnică München

ing. Volker Pankau
Șef Departament Reabilitare Rețele de Canalizare Primăria Tehnică München