Aquademica

Descrierea Staţiei pilot pentru tratare apă de adâncime

În cadrul Staţiei de tratare a apei Urseni în anul 2000 a fost pusă în funcţiune o Staţie pilot (SP) care modelează procesul de potabilizare a apei subterane la scara 1:1 pe verticală faţă de staţia de tratare. Această staţie pilot urmăreşte cu fidelitate etapele procesului tehnologic de obţinere a apei potabile din apă de adâncime prin procedeele de deferizare şi demanganizare. Staţia pilot dispune de trei filtre rapide deschise cu nisip cuarţos, proiectate la scară de 1:1 pe verticală, cu o suprafaţă de filtrare de 0,5 m2.


Figura 1: Faza de filtrare – schema filtru

Alimentarea cu apă a celor trei filtre se poate face diferenţiat, în funcţie de scopul propus în studiul de cercetare. Astfel se poate lucra separat cu fiecare filtru în parte sau simultan. Alimentarea filtrelor poate fi atât cu apă aerată cât şi cu apă deferizată ce provine din Staţia de tratare de la treapta I de filtrare, prin care s-au reţinut oxizii de fier rezultaţi în urma aerării (în proporţie de 90%) şi o parte din oxizii de mangan, procese de oxidare ce continuă şi în stratul filtrant. Stratul filtrant este realizat din nisip cuarţos, cu o granulometrie de 2-3 mm, respectiv 1-2 mm, cu posibilitatea de a fi schimbat şi cu alte materiale filtrante, conform studiilor de cercetare ce se pot derula.

Sistemul de drenaj are rolul de a susţine stratul filtrant şi este realizat dintr-un strat suport de pietriş cu dimensiuni între 3-10 mm şi de crepine cu fante de trecere de 2, respectiv 0,4 mm, înglobate în plăcile de susţinere. Nivelul minim de apă deasupra stratului filtrant este asigurat de garda hidraulică. Debitele de apă se pot măsura atât la intrarea cât şi la ieşirea pe fiecare filtru în parte. Instalaţia hidrotehnică este prevăzută cu: conducte de alimentare a filtrelor; conducte de colectare a apei filtrate; conducte pentru apa de spălare a filtrelor; conducte pentru aerul necesar spălării filtrelor; conducte de golire a filtrelor.

Spălarea fiecărui filtru se poate face separat, pe fiecare filtru în parte, după un program prestabilit, conform scopului urmărit în tema de cercetare. Procedeul de spălare este cu apă şi aer în contracurent, efectuându-se manual izolarea filtrelor şi repunerea lor în funcţiune. Apa de spălare precum şi aerul necesar spălării filtrelor sunt asigurate de pe fluxul tehnologic al Staţiei de tratare.

Evacuarea apei filtrate de pe unul din cele trei filtre poate constitui fie alimentarea unui alt filtru din staţie, fie la canalizare. Pentru celelalte două filtre evacuarea apei filtrate se face la canal, tot la canal fiind evacuate şi apele cu suspensii provenite de la spălarea tuturor filtrelor din staţia pilot.

Figura 2: Faza de filtrare – schema filtru.

de drd .ing. Adina Păcală