Aquademica

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „ECO-IMPULS 2012” 25, 26 oct.

Fundaţia Româno-Germană Aquademica, Aquatim SA împreună cu Universitatea “Politehnica” din Timişoara şi Universitatea Tehnică “Gheorge Asachi” din Iasi vă invită să participaţi la Conferinţa InternaţionalăECO-IMPULS 2012 – CERCETARE ŞI TEHNOLOGIE ÎN DOMENIUL MEDIULUI” care se va desfăşura în perioada 25-26 octombrie 2012 în Timişoara, România.

Conferinţa urmăreşte iniţierea şi întreţinerea unui forum de discuţii, oferind în acelaşi timp şi oportunitatea schimbului de experienţă între specialiştii din domeniul universitar, din cercetare şi din producţie. Conferinţa va fi însoţită de o expoziţie a producătorilor şi furnizorilor de aparatură şi echipamente. Toate lucrările prezentate în cadrul conferinţei vor putea fi trimise spre publicare într-un număr special al revistei “Environmental Engineering and Management Journal”, indexată ISI cu factor de impact 1.435.

Mai multe detalii puteţi găsi pe site-ul conferinţei www.eco-impuls.ro .

Tematica propusă de conferinţă include:

1. Mediu – o responsabilitate politică, economică şi socială.
2. Apa într-o lume în schimbare.
2.1. Apa, de la viziune la provocare.
2.2. Managementul apei potabile.
2.3. Managementul apei uzate.
2.4. Apa, responsabilitate socială.
3. Oraşe cu deşeuri zero.
3.1. Deşeuri, de la viziune la provocare.
3.2. Managementul deşeurilor.
3.3. Deşeurile, o resursă valorificabilă.
4. Energia – dincolo de convenţional.
4.1. Energia, de la viziune la provocare.
4.2. Eficienţa energetică.
4.3. Apa şi deşeurile, sursă de energie.

Această primă ediţie a conferinţei va marca şi aniversarea a 100 ani de la punerea în funcţiune a primei Staţii de epurare a apelor uzate din Timişoara şi va însoţită de o serie de manifestări care vor celebra acest eveniment.

Vom fi onoraţi de participarea dumneavoastră la acest eveniment,
Comitetul de Organizare.