Aquademica

Aquademica lansează noi programe de pregătire profesională

 

Zilele acestea la Fundația Româno-Germană Aquademica se desfășoară un seminar ce dezbate problematica nămolului provenit de la stațiile de epurare a apelor uzate. Este vorba de al treilea modul dintr-un proiect de pregătire profesională în domeniul apei uzate. Scopul acestui proiect este acela de a acorda un sprijin suplimentar specialiştilor din domeniul managementului apelor uzate, oferind informatii despre diferite metode de eficientizare a tehnologiilor de tratare, de operare și de întreținere. Proiectul oferă, în acelaşi timp, şi oportunitatea dezvoltării de competențe și aptitudini privind tehnologiile de proces inovative și practicile din acest domeniu. Cursanților  li se va da astfel posibilitatea asimilării de cunoștințe privind conceptele de eficientizare și durabilitate a sistemelor de tratare a apelor uzate urbane și apoi a transferării și testării lor în companiile unde lucrează.
„În România există un vid de informaţii cu privire la metodele de eficientizare energetică şi economică a sistemelor moderne de tratare a apelor uzate cât şi in ceea ce priveşte conducerea fină a acestora. Aceste staţii moderne, noi, construite în cadrul unor proiecte europene necesită o urmărire foarte atentă şi o pregătire continuă a personalului care le exploatează.” Dr.ing. Ilie Vlaicu, director general Aquatim SA.
Transfer de know-how oferit de către Fundația Aquademica prin programele de pregătire profesională constă în diseminarea celor mai bune practici manageriale, de tehnologie, de standarde de lucru oferite de lectori cu experiență din România și Germania.
Programele de instruire ale fundației sunt adresate și studenților de la facultățile de profil, iar numărul celor care participă la seminariile Aquademica e în creștere.  Chiar dacă aceştia, pe parcursul şcolarizării vin în contact cu anumite proiecte de cercetare în domenii mai avansate, mulţi nu au posibilitatea continuităţii acestor proiecte prin aplicarea practică a rezultatelor cercetării. În plus, manualele şi ghidurile de lucru prezente în literatura de specialitate au un conţinut general şi nu au fost adaptate ultimelor tehnologii aplicate pe plan internaţional
Venind în întâmpinarea acestor nevoi, Aquademica lansează programa de cursuri pe anul 2012 care se găsește pe site-ul fundației www.aquademica.ro. Temele dezbătute în cadrul seminariilor și cursurilor vor atinge subiecte cerute de specialiștii români. Dintre aceste teme putem numi câteva mai importante : reducerea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă; transferul de know-how german în domeniul achiziţiilor publice; elaborarea unui standard de întocmire pentru caiete de sarcini pentru lucrări de alimentări cu apă/evacuarea apelor uzate; plan general de alimentare cu apă a unei localităţi – definiție, bază legală, dezvoltare, consum de apă, gradul de racordare, influenţe climatice etc.
Programa de cursuri şi de seminarii se va îmbunătăţi continuu în funcţie de cerinţele cursanților şi de disponibilitatea lectorilor. Reamintim că Fundația Româno-Germană Aquademica a luat ființă în anul 2009, fiind rezultatul parteneriatului dintre Aquatim SA și Primăria orașului Munchen. Încă de la înființare un număr mare de specialiști au trecut pragul fundației, iar aprecierea lor a fost și este una pozitivă cu privire la programele desfășurate.

Detalii pentru presă
Biroul de presă Aquademica
Cristina Borca
0743 099 555
0256 201 370, int 3191