Aquademica

25 martie 2020

Economia circulară suștinută de cercetarea în biotehnologie

  • 00Zile
  • 00Ore
  • 00Minute
  • 00Secunde

          Compania Aquaserv SA, în parteneriat cu Aquatim SA, Fundația Aquademica și Asociația Română a Apei, organizează în zilele de 25-27 martie 2020, la Târgu Mureș, un seminar cu participare internațională cu tema „Economia circulară susținută de cercetarea în biotehnologie – aplicații practice din industria apei.”
          Sunt așteptați specialiști din companiile de apă, furnizori de echipamente și servicii, universități și institute de cercetare. Acest demers conturează calea către o gestiune mai eficientă a resurselor energetice și de apă și se va axa pe catalizarea și implicarea părților interesate în implementarea măsurilor economiei circulare în industria apei.
          Programul seminarului include și vizite pe teren la Stația de tratare a apei uzate Cristești și la sediul Aquaserv din Sighișoara. Dezbaterile seminarului vor fi grupate în două secțiuni, astfel:

1. Diseminarea rezultatelor Proiectului „Volatile”

  • Proiectul de cercetare „Volatile”, în care de Compania de apă Aquaserv din Târgu Mureș, este unul dintre partenerii consorțiului de implementare, este în concordanță cu strategia economiei circulare de „reutilizare și reciclare” a deșeurilor.

  • Acest proiect are drept obiectiv valorificarea fracției organice din deșeurile municipale și cele din industria alimentară, din nămolurile rezultate din tratarea apelor uzate și transformarea acestor fracțiuni în acizi grași volatili, reprezentând materie primă pentru procese de fermentare anaerobă, având ca rezultat final produse cu valoare adăugată ridicată.

2. Aplicarea principiilor economiei circulare în industria apei

  • În cadrul seminarului, Comisia Calitate Mediu din cadrul Asociației Române a Apei invită toți participanții la o dezbatere pe tema aplicării principiilor economiei circulare în sectorul apei.

  • Se vor discuta subiecte de genul: eficientizare energetică, problematica gestionării nămolurilor; noi provocări, soluții noi.

 

Fundația Aquademica

Organizator

Cursuri de formare profesională, furnizarea de consultanţă, iniţierea şi dezvoltarea de parteneriate, organizarea de manifestări ştiinţifice.

Compania Aquaserv

Operator de apă Județul Mureş

Compania AQUASERV S.A. Târgu Mureş, deţine din anul 2006 licenţa clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fiind în prezent unul dintre cei mai importanţi Operatori Regionali în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din România şi singurul operator regional licenţiat în domeniu din judeţul Mureş.

Volatile

Proiectul de cercetare „Volatile”, în care Compania de apă Aquaserv din Târgu Mureș, este unul dintre partenerii consorțiului de implementare. Acest proiect, finantat prin programul cadru Horizon 2020, este în concordanță cu strategia economiei circulare de „reutilizare și reciclare” a deșeurilor. Pentru mai multe informații accesați website-ul Volatile.