Aquademica

Recent, Națiunile Unite au dat publicității ediția 2020 a Raportului Mondial privind Dezvoltarea Apelor (WWDR 2020) intitulat „Apa și schimbările climatice”. Acest raport, pe de o parte vine în sprijinul celor implicați în sectorul apei, în a face față provocărilor schimbărilor climatice și, pe de altă parte are menirea de a informa comunitatea celor care studiază schimbările climatice și repercursiunile acestora, despre oportunitățile pe care le oferă îmbunătățirea gestionării apei în termeni de adaptare și atenuare a urmărilor negative.

Raportul Mondial privind Dezvoltarea Apelor 2020 al Națiunilor Unite se concentrează asupra provocărilor, oportunităților și potențialelor răspunsuri la schimbările climatice, în ceea ce privește adaptarea, atenuarea și reziliența crescută ce poate fi obținută prin îmbunătățirea gestionării apei, apa și schimbările climatice fiind indisolubil legate.

Un bun management al apei, ce combină adaptarea la schimbările climatice cu atenuarea urmărilor acestora, va contribui indubitabil și la îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă și de canalizare, combătând astfel atât cauzele cât și efectele schimbărilor climatice.

Raportul integral (publicat în limbile engleză și franceză) poate fi descărcat de pe site-ul UN.