Aquademica

Publicații de specialitate

Dicționar de specialitate și dicționar în imagini DWA

Dicționar de specialitate și dicționar în imagini DWA
Apă, Apă Uzată, Deșeuri
German-Român / Român-German
Nr. proiect: AZ 24550/27-23

Parteneri de proiect: Asociația Germană de a Apei, Apelor uzate și Deșeurilor (DWA) și Fundația Aquademica
Proiect finanțat cu sprijinul Fundației Federale Germane a Mediului (DBU)
Valoarea proiectului: 65 820 Eur
Finanțare în valoare de: 44 334 Eur
Contribuții proprii: 21 486 Eur

Proiect desfășurat pe perioada a 18 luni, începând cu 06.02.2012.

citește mai mult…


 

Ghid metodologic DCCC (Dynamic Cost Comparison Calculations)

Ghid metodologic: Analiza dinamic-comparativă a costurilor – Norme-DCCC (Dynamic Cost Comparison Calculations)

În cazul proiectelor de infrastructură, asigurarea unei echilibru între valoare şi cost, urmând principiul eficienţei economice, reprezintă una dintre cele mai acute probleme ale managementului apei. Tocmai pentru a veni în sprijinul celor implicati în procesele decizionale aferente acestor proiecte, a fost realizat ghidul metodologic ”Analiza dinamic-comparativă a costurilor”, ghid ce prezintă o metodă practice de comparare şi evaluare a soluţiilor oferite de proiectanţi. Comparatia dinamica a costurilor reprezintă o formă de analiză cost-beneficiu, ce ţine cont nu numai de invstiţiile iniţiale ci şi de costurile ulterioare (costuri de exploatare, de reinvestire, indirecte, etc). Ca elemente principale ale acesteia în cadrul ghidului sunt tratate în mod special analiza de senzitivitate, determinarea pragurilor de rentabilitate precum şi integrarea costurilor primare dinamice în procesul de planificare şi decizie.

citește mai mult…