Aquademica

Proiect planuri de siguranță a apei

Concepte de Siguranță a Apei ca și componenetă a educației de mediu din zonele rurale ale României și Macedoniei
Nr. proiect: 24550/41-23

Parteneri de proiect: Women in Europe for a Common Future e.V., WECFJournalists for Human Rights, JHF (Macedonia)
Proiect finanțat cu sprijinul Fundației Federale Germane a Mediului (DBU)

Valoarea totală a proiectului: 119 673 Eur
Din care parte Aquademica: 41 380 Eur
Finanțare în valoare de: 26 897 Eur
Contribuții proprii: 14 483 Eur

Proiectul se desfășoară pe perioada a 18 luni, începând cu 01.11. 2013.

Proiectul urmărește conștientizarea societății din mediul rural cu privire la problemele legate de calitatea apei și implicit promovarea tratării cu responsabilitate a problemelor de protecția mediului și în special a celor legate de apă și apă uzată.

Printre scopurile propuse se numără:

  • Elaborarea unui instrument care să contribuie la conștientizarea populației asupra importanței calității apei, a urmărilor poluării/contaminării apei pentru sănătatea umană, precum și a posibilităților de protecție a acesteia.
  • Elaborarea unui Plan de Siguranță a Apei (PSA) la nivel local, cu evaluarea situa-ției acutale, identificarea riscurilor ce pot afecta calitatea apei si sănătatea oameni-lor precum și identificarea măsurilor de reducere și gestionarea a acestor riscuri;
  • Planificarea unor eventuale acțiuni la nivel local de de îmbunătățire a protecției mediului și de îmbunătățire a condițiilor igienico-sanitare, în vederea minimizării riscurilor pentru sănătate;
  • Implicarea elevilor și profesorilor în monitorizarea apei potabile și a condițiilor igienico-sanitare din satele lor;
  • Identificarea tuturor părților interesate/implicate în alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate precm și sprijinirea unei bune colaborări dintre acestea;
  • Promovarea dialogului dintre cetățeni și factorii decizionali în vederea îmbunătățirii situației locale;
  • Implementarea la nivel local a politicilor de mediu referitoare la protecția apei.