Aquademica

Ghid metodologic DCCC (Dynamic Cost Comparison Calculations)

Ghid metodologic:

Analiza dinamic-comparativă a costurilor –

Norme-DCCC (Dynamic Cost Comparison Calculations)

În cazul proiectelor de infrastructură, asigurarea unei echilibru între valoare şi cost, urmând principiul eficienţei economice, reprezintă una dintre cele mai acute probleme ale managementului apei. Tocmai pentru a veni în sprijinul celor implicati în procesele decizionale aferente acestor proiecte, a fost realizat ghidul metodologic ”Analiza dinamic-comparativă a costurilor”, ghid ce prezintă o metodă practice de comparare şi evaluare a soluţiilor oferite de proiectanţi. Comparatia dinamica a costurilor reprezintă o formă de analiză cost-beneficiu, ce ţine cont nu numai de invstiţiile iniţiale ci şi de costurile ulterioare (costuri de exploatare, de reinvestire, indirecte, etc). Ca elemente principale ale acesteia în cadrul ghidului sunt tratate în mod special analiza de senzitivitate, determinarea pragurilor de rentabilitate precum şi integrarea costurilor primare dinamice în procesul de planificare şi decizie.

Ghidul metodologic de analiză dinamic-comparativă a costurilor reprezintă un instrument de bază pentru părţile participante în procesele de licitaţie ale UE, fiind totodată destinat în egală măsură şi investitorilor, beneficiarilor, proiectanţilor, planificatorilor financiari, instituţiilor de control, autorităţilor locale, regionale, etc. Aplicarea metodologiei tratate în ghid, la realizarea studiilor de fezabilitate furnizează informaţiile necesare cu privire la costuri şi eficienţă, informaţii ce vor demonstra că proiectul selectat reprezintă alternativa cea mai avantajoasă dintre opţiunile prezentate.

Lucrarea a fost elaborată în cadrul unui proiect finanţat de către DBU – Fundaţia Federeală Germană de Mediu – şi realizat de o echipă internaţională formată din specialişti din Germania, Ungaria, Slovacia, Bulgaria şi România (ARA +Aquademica).

Ghidul metodologic poate fi achiziționat sub formă digitală (CD) de la Fundația Aquademica (vezi secțiunea Produse).