Aquademica

Dicționar de specialitate și dicționar în imagini DWA

Dicționar de specialitate și dicționar în imagini DWA
Apă, Apă Uzată, Deșeuri
German-Român / Român-German
Nr. proiect: AZ 24550/27-23

Parteneri de proiect: Asociația Germană de a Apei, Apelor uzate și Deșeurilor (DWA) și Fundația Aquademica
Proiect finanțat cu sprijinul Fundației Federale Germane a Mediului (DBU)
Valoarea proiectului: 65 820 Eur
Finanțare în valoare de: 44 334 Eur
Contribuții proprii: 21 486 Eur

Proiect desfășurat pe perioada a 18 luni, începând cu 06.02.2012.

Intensificarea relațiilor dintre statele europene la nivel economic, social și cultural, din ultimul deceniu, presupune și necesitatea unui schimb de informații din ce în ce mai accentuat. Ca atare, transferul internațional de cunoștințe reprezintă una dintre condițiile primordiale ale zilelor noastre.

dictionar-de-specialitate-3

Necesitatea acordării une atenții deosebite sectoarelor specifice de mediu – apă, apă uzată și deșeuri – precum și dezvoltarea tot mai rapidă a tehnicii conexe, impun inginerilor, tehnicienilor, oamenilor de știință, cadrelor didactice și studenților deopotrivă, să fie la curent cu progresele tehnice la nivel mondial. Pentru a veni în sprijinul acestora, literatura tehnică germană (normative, cărți, reviste etc.) fiind des folosită în România, dar și pentru a înlesni schimbul de experiență cu specialiștii din domeniu prin facilitarea depășirii barierelor lingvistice, am considerat a fi utilă realizarea unui dicționar tehnic de specialitate german – român / român – german.

Acest dicționar are la bază termenii tehnici cuprinși în dicționarul de specialitate german-englez, englez-german publicat de Asociația Germană a Apei, Apelor uzate și Deșeurilor (DWA) în 2009, fiind extins la cca. 14.000 de termeni prin completarea respectivei baze de date. Lucrarea se dorește a fi un instrument practic de lucru, motiv pentru care unii termeni sunt explicitați în vederea precizării sensului termenului respectiv.

Deasemenea a fost realizat un dicționar tehnic în imagini, cuprinzând traducerea termenilor de bază, specifici domeniilor apă și apă uzată, în 7 limbi europene.

Proiectul a fost finanțat cu sprijinului Fundației Federale Germane a Mediului (DBU), fundație ce promovează transferul de cunoștințe și tehnologie către numeroase țări europene, printre care acum și România.

Dicționarul de specialitate German-Român / Român-German este disponibil în formă tipărită și digitală (CD) (vezi sectiunea Produse)

dictionar-de-specialitate-4