Aquademica

Preşedinta Fundaţiei Aquademica s-a întâlnit cu specialiştii din Târgu-Mureş

Un seminar de instruire având ca tematică epurarea apelor uzate orăşeneşti a fost organizat recent de către compania Aquaserv, operator al serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Mureş. Seminarul s-a adresat personalului cu studii superioare, care activează în domeniile de exploatare şi întreţinere a staţiilor de epurare, precum şi managerilor de proiect implicaţi în implementarea proiectelor de investiţii legate de epurarea apelor uzate şi managementul nămolurilor.

Dr. ing. Elena Săvescu, preşedinte al Fundaţiei Aquademica şi manager al staţiei de epurare din Timişoara, a expus noţiunile generale ale procesului de epurare, intrând în detalii în ceea ce priveşte epurarea biologică şi terţiară, o etapă cheie în tratarea apelor uzate. Bauer Csaba, manager ape uzate la Aquaserv, a contribuit cu o expunere despre Eliminarea finală a nămolurilor la Compania AQUASERV, iar ing.Törzsök Sándor, şef al unităţii de implementare a proiectelor, a prezentat stadiul proiectelor cu finanţare din POS Mediu şi perspectivele POIM.