Aquademica

Epurarea apelor uzate orășenești

Fundaţia Româno-Germană Aquademica organizează în perioada 19-20 noiembrie 2015, seminarul „Epurarea apelor uzate orășenești”. Locaţia seminarului este Centrul de dezvoltare profesională din incinta Stației de epurare ”Stan Vidrighin” Timișoara situată pe str. Păstorilor nr. 1 (în continuarea Splaiului Nicolae Titulescu, după platforma industrială Solventul).

Seminarul se adresează personalului cu studii superioare care lucrează în stațiile de epurare atât în laborator (chimiști biologi), cât și în exploatare (ing. mecanic, tehnologi, ing. electric, ingineri hidro etc.).

Tematica seminarului se referă la următoarele aspecte:

  • noțiuni generale privind procesul de epurare (trepte de epurare, noțiuni despre apa uzată atât din punct de vedere chimic, cât și fizic, biologic și bacteriologic). De asemenea, se va studia și explica legislația în domeniu;
  • epurarea biologică și treapta terțiară – noțiuni avansate despre conducerea procesului biologic din treapta secundară și treapta terțiară, cu exemplificarea situațiilor limită în care se poate ajunge și remediile care se impun pentru ca efluentul stației de epurare să respecte normativele în vigoare (NTPA 001/2005);
  • tipurile de nămol care se obțin în stațiile de epurare, moduri de stabilizare a acestora, moduri de depozitare și valorificarea acestuia cu respectarea legislației în vigoare;
  • alte metode de epurare (stații de epurare mici, lagune, infiltrări în sol, etc.).

 

Lector: Dr. Ing. Elena Săvescu, Șef Secție Canal, Aquatim SA.

 

Cu deosebită consideraţie,
Preşedinte Fundaţia Aquademica

Dr. ing. Elena Săvescu