Aquademica

4 - 6 Octombrie 2023

Aqua Circular

  • 00Zile
  • 00Ore
  • 00Minute
  • 00Secunde

Dragi colegi,  parteneri și colaboratori,

Suntem onorați să vă invităm să participați la Conferința Aqua Circular, eveniment ce va avea loc la Timișoara, în perioada 4 – 6 octombrie 2023. Aflat la a patra ediție, evenimentul este organizat de Fundația Aquademica în parteneriat cu Asociația Română a Apei, Aquatim, Departamentul Apă Uzată din München, Universitatea Politehnica Timișoara, Business Development Group, Aquatica Experience, Asociația Patronală a Apei, Water Europe, AquaSpice și Rotary International District nr. 2241 – Romania și Republica Moldova.

De asemenea, acest eveniment este sponsorizat de companii care au oferit nu doar sprijin financiar, ci și la energie pozitivă și încurajarea continuă pe tot parcursul organizărilor.  Sponsorii Aqua Circular – Steinzeug Keramo, Klarwin, Jafar, Datcomp, Beespeed, Pipelife și Grundfos –  vor împărtăși viziunea companiilor furnizoare de noi tehnologii pentru un viitor mai sustenabil în gestionarea resurselor de apă.

Sesiunile conferinței denumite și paneluri se vor desfășura la Centrul de Conferințe al Universității Politehnica după următorul program:

Miercuri, 4 Octombrie
09, 00 – 10, 00: Înregistrarea participanților
Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara, B-dul Vasile Pârvan, nr. 2b
Miercuri, 4 Octombrie
Sala Auditorium
Sesiunea de deschidere: „Apa în mișcare pe drumul către economia circulară”
Moderatori: Daniela Marișcu, Robert Șerban

10,00 – 12,00

Ilie VlaicuPreședinte Asociația Română a Apei,
Director Aquatim SA
„Inițierea schimbării paradigmei în gestionarea resurselor”
Florin DrăganRector
Universitatea Politehnica Timișoara
„Economia Circulară în Sectorul Apei – parteneriatul Universitatea Politehnica Timișoara și operatorii de apă din regiunea Vest”
Ivan Bogdan-GruiaMinistrul
Cercetării, Inovării și Digitalizării
„Rolul cercetării și inovării în economia circulară în sectorul apei”.
Mihai-Călin PrecupSecretar de stat,
Cancelaria Prim-Ministrului
„Finanțări alternative pentru operatorii de apă din România.”
Simina LakatosDirector executiv Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu
„Ernest Lupan”
„Direcții strategice în economia circulară a apei și apei uzate. Strategia și planul Național de Acțiune pentru Economie Circulară 2030”
László BorbélyConsilier de stat, coordonator
Departament Dezvoltare Durabilă
Intervenție on-line:
„Direcții strategice de acțiune pentru economia circulară”
Pauză
13,00 – 15,00Cristina BorcaFundația Aquademica„Alianta apei – de la viziune la acțiune”
Gideon OronProfesor
Universitatea Ben-Gurion din Negev, Israel
„Provocările actuale în domeniul economiei circulare din Israel”
Andrea RubiniDirector of Operations
Water Europe
„Water-Smart Society: provocări, presiuni și oportunități de economie circulară în sectorul apei din Europa”
Sorin MaximDirector General
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest
„Finanțarea cercetării prin Programul Regional Vest”
19,00Vizită la Muzeul Apei din Timișoara (înscriere prealabilă la biroul înregistrare)
Joi, 5 Octombrie
Panel 1 – Sala Auditorium
10,00 – 12,00
Axa Nexus Apă -Energie – Agricultură
Moderator: Aurelian Danu
Simina LakatosDirector executiv IRCEM Ernest Lupan„Rolul apei în sprijinirea dezvoltării laboratoarelor vii și proiectelor FAR pentru soluri sănătoase”
Csaba BauerȘef Stație de epurare ape uzate,
Aquaserv SA, Târgu Mureș
„Co-fermentarea anaerobă a deșeurilor organice cu nămolul municipal.
Soluție pentru atingerea neutralității energetice a stațiilor de epurare”
Lupașcu Emanuel MirceaInginer
Constructim SA
„Proiectare și execuție instalație uscător de nămol și valorificare energetică.”
Vitan Liviu-DănuțResponsabil de proiect,
Grupul de firme Beespeed – Datcomp
„Managementul proceselor de tratare a apei în funcție de producția de energie electrică din surse regenerabile”
Aurelian DanuExpert Dezvoltare Durabilă,
Consilier Asociația Română a Apei
„Amprenta de apă și Axa Nexus: Abordări conceptuale și interconexiuni pentru sustenabilitate”
Lucian PavelDirector
Departamentul de Mediu – Klarwin
„Active lichide:tehnologia membranară utilizată pentru îmbunătățirea sustenabilității resurselor de apă”

 Joi, 5 Octombrie
Panel 2 – Sala K1
10,00-12,00

Proiecte de cercetare și inovare în Europa: Proiectul AquaSPICE”
Moderator: Andreea Rubini

Cristina Borca

Aquademica

Deschidere și introducere a Panelului 2

Andrea Rubini

Director of Operations

Water Europe

„Navigarea către un orizont sustenabil, pionierat către neutralitatea climatică, economia circulară și competitivitatea în industria europeană a proceselor pentru o societate prosperă și inteligentă, pentru apă.”

Nicoleta Frunză

Agricola International Bacău

Studiu de caz „Reutilizarea apei în industria alimentară”.

Ciprian Nanu

Business Development Group

„Implicarea părților interesate în proiecte de economie circulară a apei”

Serhat Arca

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ș.

Studiu de caz „Reutilizarea apei în industria petrolului”

Dezbatere pe temele prezentate

 Joi, 5 Octombrie
Panel 3 – Sala K2
10,00-12,00

Resursele de apă în sectorul „Sănătate și Relaxare”: O abordare circulară pentru binele comun
Moderator: Daniela Mariscu

Daniela Marișcu

Aquatica Experience
& Asociația Patronală a Apei

„Deschidere și introducere a Panelului 3”

Daniela Mariscu,
Cătălin Chițu (Lumbara),
Delia Tătaru (Aquatica Experience)

„Studiu de caz în industria de wellbeing.
Filozofia și impactul H2O”

Liviu Mantescu

Compania Watergenics

„Sisteme revoluționare de citire digitală a calității apei în timp real – tool H2O”

Ovidiu Bunget

Profesor
Universitatea de Vest Timișoara

Guvernator Rotary – Districtul 2241 România și Republica Moldova

„Implicarea mediului privat în rezolvarea unor probleme acute de sanitație și de lipsă a apei”

Revuen Azar (Ambasador Israel în Romania)
Gideon Oron (Profesor – Universitatea Ben-Gurion din Negev, Israel)

„Rolul calității apei pentru bunăstarea populației: bune practici în industria apei din Israel”

Moderator: Daniela Mariscu

Participanți la dezbatere: Cătălin Chițu, Ovidiu Bunget, Gideon Oron, „Therme București”

Dezbatere „Tehnologiile viitorului și APA ca esență a stării de bine pentru omenire”

 Joi, 5 Octombrie
Panel 4 – Sala Auditorium
13,00-15,00

Politici publice în sectorul apei în contextul economiei circulare
Moderator: Aurelian Danu

Ilie Vlaicu

Președinte Asociația Română a Apei

„Schimbările climatice – provocări și soluții posibile” 

Mihai-Călin Precup

Secretar de stat, Cancelaria Primului-ministru

„Politici pentru economia circulară în sectorul apei”.

Simina Lakatos

Director executiv al IRCEM “Ernest Lupan”

„Planul național de acțiune pentru economie circulară 2030.” 

Venera Vlad

Director în cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

„Contribuția BERD la strategia de politici de dezvoltare a sectorului de apă”

Sorin Caian

Head of Business Advisory,
Senior Partner BDO Romania

„Economia circulară prin prisma eficienței sectorului de apă”

Rareș-Ștefan Burlacu

Președinte Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior

„Promovarea României ca Centru de Excelență în Economia Circulară a Apei”

Mihai Ștefan

Inginer vânzări Europa de S-E,
Steinzeug-Keramo

„Soluții de dezvoltare durabilă în industria apei” 

Anca Bazaiac

Manager Tehnic, Pipelife România

„Soluții de management al apei pluviale – bazine modulare.” 

Joi, 5 Octombrie
Panel 5– Sala K1
13,00-15,00

Perspective de cercetare, inovare și de dezvoltare profesională în sectorul apei
Moderator: Florica Manea

Gideon Oron

Profesor
Universitatea Ben-Gurion, Negev

„Contribuția mediului academic internațional pentru sustenabilitatea sistemelor de apă.”

Florica Manea

Profesor
Universitatea Politehnica Timișoara

„Rolul parteneriatului dintre mediile academic, industrial și de business în recuperarea resurselor și circularitatea apei

Anca Drăghici

Profesor
Universitatea Politehnica Timișoara

„Rolul educației în aplicarea principiilor de economie circulară și a măsurilor pentru prevenirea poluării apelor cu deșeuri din plastic”

Liliana Bobirica

Lector
Universitatea de Știință și Tehnologie Politehnica București

„Tehnologii durabile pentru îndepărtarea compușilor emergenți din apei”

Corina Musteret

Lector
Universitatea tehnica „Gh. Asachi” Iasi

„Abordarea principiilor economiei circulare în tratarea și în managementul apei potabile și apelor uzate”

Adina Horablaga

Profesor și Director general – Universitatea Științele Vieții
„Regele Mihai I”, Timișoara

„Reglementări de mediu în sectorul apei”

Lăzărică Marinescu

Inginer, Aquatim SA

„Motor de dezvoltare profesională  –  Partener  al  învățământului  românesc  pentru  dezvoltarea de  specialiști  în  domeniul  apei din România”

Daniel Craia

Inginer, Asociația Română a Apei

„Programe de dezvoltare profesională – Asociația Română a Apei”

Joi, 5 Octombrie
Panel 6 – Sala K2
13,00-15,00

„Apa: cea mai prețioasă resursă în Simbioza Industrială și Economia Circulară”
Moderator: Cristina Borca

Cristina Borca 

Aquademica

„Simbioza industrială a apei: calea spre eficiență”.

Sorin Bordea Vladimir Jakimovski

Grupul de firme
Datcomp – Beespeed

„Electrocoagularea și recuperarea nutrienților din apa industrială (fosfor/azot) și noi tendințe și tehnologii în domeniul apei”

Gabriel – Alin Enasesc

Inginer – Grundfos

„Controlul presiunii proporționale în rețelele de distribuție a apei” 

Sabina Pistol

Manager Platformă Apă
Klarwin

„Efecte în lanț: planificare strategică și sustenabilă prin modelarea hidraulică și integrarea tehnologiilor inovative de digitalizare minim invazivă și detecție pierderi de apă”

Valentin Vlaicu

Inginer, Aquatim SA

„Inundațiile urbane și soluții posibile”

Vineri, 6 Octombrie
Panel 7 – Sala Auditorium
10,00-12,00

Finanțări în sectorul apei în contextul economiei circulare și al sustenabilității
Moderatori: Daniela Marișcu, Robert Șerban

Sorin Caian

Head of Business Advisory,
Senior Partner BDO Romania

„Finanțarea sustenabilă a operării și investițiilor pe termen lung.”

Venera Vlad

Director în cadrul Băncii Europeane pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

„Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – oportunități de finanțare a sectorului de apă”

Ioana Voinescu

Director sustenabilitate
Banca Comercială Română

„Finanțările verzi – riscuri si oportunități din perspectiva Băncii Comerciale Române”

George Crisia

Inginer, Aquatim SA

„Dezvoltarea infrastructurii de apă
 Programul Operațional Infrastructură Mare”

Mariciuc Adrian

Director General Adjunct
Agenția de Dezvoltare Regională VEST

„Economia circulară interconectată”

Ileana Rău

Director Școala Doctorală Inginerie Chimică și Biotehnologii,
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București

„Apa, economia circulară și planul strategic al Programului European Horizon pentru perioada 2025 – 2027”

Vineri, 6 Octombrie
Sala Auditorium
13,00 – 14,00
Planuri pentru acțiuni viitoare în sectorul apei: rezumat și concluzii

 

Aqua Circular 2023 este proiectat să aducă o contribuție activă la sustenabilitatea sistemelor de apă. Subiectele prezentate, discursurile și panelurile vor oferi o perspectivă asupra cercetărilor și experienței în economia circulară în sectorul apei și în implementarea strategiilor Nexus. Conferința va dezbate exemple de bune practici și va sublinia importanța parteneriatelor instituționale în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. În ultima zi a conferinței vor fi prezentate concluzii pe baza cărora se vor stabili câteva linii startegice de acțiuni pe termen scurt, mediu și lung.

Este recunoscut faptul că principiile economiei circulare oferă posibilitatea de a „valoriza” apa ca serviciu oferit populației, pentru producerea de energie, drept furnizor de nutrienți și materii prime, dar și ca sursă pentru recreere și pentru  sănătate. Astfel, Aqua Circular 2023 va reuni specialiști din diferite sectoare: apă, energie, alimentație, agricultură, „health & wellness”, pentru a face schimb de experiență și pentru a găsi soluții inovatoare la provocările actuale. Evenimentul își propune, de asemenea, să ofere un cadru de conștientizare, de comunicare și de colaborare între reprezentanții mai multor instituții și anume: operatori de apă, universități, administrații publice și mediul privat.

Se știe că actuala criză a apei este una dintre cele mai mari provocări ale timpului nostru iar previziunile nu sunt deloc optimiste. Această „temă de casă” este adresată în mod acut către zonele urbane, unde, pentru prima dată în istorie, trăiește mai mult de jumătate din populația globală. Este deja evident că fenomenele meteo extreme, furtunile devastatoare, seceta prelungită, dar și dezvoltarea urbană la care asistăm, exacerbează stresul preexistent și amprentează negativ ciclul natural al apei care nu mai are „puterea” de a se reface.

Deoarece considerăm că implicarea dumneavoastră este importantă, în numele Aquademicii și a partenerilor conferinței Aqua Circular 2023 – Asociația Română a Apei, Aquatim, Departamentul de Apă uzată din Munchen, Universitatea Politehnica Timișoara, Business Development Group, Aquatica Experience, Asociația Patronală a Apei, Water Europe și Rotary International – Districtul Romania și Republica Moldova, cu prietenie și cu deosebită considerație, vă invităm să fim împreună pentru un viitor sustenabil al apei.

Vă așteptăm la Timișoara!

Cristina Borca
Membru Consiliul Director
Funda
ția Aquademica

Asociația Română a Apei

Partener

Asociaţia Română a Apei (ARA) este o asociaţie profesională. ARA are la bază trei piloni: antreprenorii, profesioniştii şi furnizorii.

Aquatim SA

Partener. Membru fondator al Fundației Aquademica

Operator regional de apă din județul Timiș.

UPT100

Universitatea Politehnica Timișoara

Partener

Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional.

BDG

Business Development Group

Partener

Expertiză în dinamica de marketing, stimularea cadrului legal și instituțional, transferul de cunoștințe și consolidarea capacităților, cercetare și de educație.

Aquatica Experience

Partener

Având atât o viziune antreprenorială, cât și servicii profesionale de oferit, Aquatica Experience se concentrează pe experiențe personalizate de clasă mondială.

Asociația Patronală a Apei

Partener

Organizație patronală a companiilor care, în realizarea obiectului de activitate, utilizează apa și / sau produc un efect semnificativ în legătură cu resursele de apă.

Water Europe Association

Partener

Water Europe este vocea recunoscută și promotorul inovației în domeniul apei în Europa.

Rotary International District - România & Rep. Moldova

Partener

Domeniul prioritar de acțiune al asociației este „Furnizarea de apă curată și sisteme de canalizare, promovarea igienei”.

AquaSpice

Partner

AquaSPICE urmărește materializarea utilizării circulare a apei în industriile europene, promovarea conștientizării eficiențizării resurselor și furnizarea de soluții pentru aplicații industriale.

Münchner Stadtentwässerung

Membru fondator al Fundației Aquademica

Operator public de prestare a serviciilor de canalizare din Munchen.