Aquademica

Emvir, ajutor pentru conducerea proceselor de epurare a apelor uzate

Noutățile în domeniul stațiilor de epurare și a tehnologiilor moderne folosite sunt multe și inedite, întrucât epurarea constituie o piață în continuă expansiune care,  ca orice piață ce se respectă, e vie și activă. Paleta de servicii oferită de numeroase firme specializate are în prim plan ușurarea activității biologilor, laboranților și tehnologilor din stațiile de epurare.

O astfel de variantă fericită de program a fost prezentată specialiștilor din țară de către reprezentanții societății non-profit Emvir, în cadrul unui seminar. În fapt, programul este o aplicație informatică dedicată stațiilor de epurare prevăzute cu treaptă de eliminare a azotului și fosforului.

Participanții au fost instruiți pe o variantă demo a aplicației menționate, care le-a permis să se familiarizeze cu modul de lucru propus. Pe scurt, aplicația permite biologilor, spre exemplu, să încarce datele rezultate din testele de laborator, generează automat un „diagnostic” al funcționării stației, face recomandări pentru optimizarea procesului și trimite automat notificări factorilor implicați. Sistemul este, așadar, destinat nu doar preluării și centralizării datelor biologice, ci și oferirii de suport pentru optimizarea proceselor din stațiile de epurare, prin legăturile pe care le realizează cu toți factorii de decizie și control – biologi, chimiști, tehnologi, șefi de stație.

Prin utilizarea continuă a programului Emvir se crește eficiența stațiilor de epurare a apei: consumul de curent electric scade, beneficiile  economice cresc, mediul înconjurător este protejat.

Modul de lucru este facil, astfel că, după prelevarea probei din bazinele biologice, specialistului nu-i rămâne decât să pună proba la microscop, să identifice speciile de bacterii, precum și numărul acestora din câmpul, vizual și să treacă rezultatele în fereastra corespunzătoare din program.

Ulterior, se calculează indicele Mohlmann, cel care oferă alte date importante ce trebuie luate în considerare.

EXEMPLU

 

date de bază                                                               stație de epurare Timisoara

Denumire obiect (locul de prelevare proba )                 A2

data încărcării datelor                                                 2015-02-16 12:50:55

data prelevării probei                                                  2015-02-16

ID probă

  1. imagini încărcate
  2. imagini încărcate
  3. imagini încărcate

 

 

După încarcarea informațiilor în baza de date –  ce cuprinde locul și data prelevării probei – biologul are posibilitatea adăugării în program  a unor imagini sugestive ale nămolului activ, care a fost supus analizei microscopice.

Imaginile ajută tehnologul să vadă speciile de bacterii existente în nămolul activ, precum și forma flocoanelor.

Următorul pas din program este caracterizarea nămolului activ.

CARACTERISTICILE NĂMOLULUI

miros                                                               proaspăt

culoare                                                             maroniu-gri (optim)

închiderea celulei                                            particule

natura sedimentării                                          sedimentare bună

structura flocoanelor (textura)                        mixtă (slab, puternic)

mărimea medie a flocoanelor                          mijlocie (intre 150-500 microni)

forma flocoanelor                                            neregulat, densă

frecvența filamentoaselor                                2 – câteva (optim)

forma filamentoaselor                                     dreaptă, indoita

efectul filamentoaselor asupra

structurii flocoanelor                                       nici unul, sau abia perceptibil

După completarea tuturor câmpurilor, programul  generează pașii ce trebuie urmați de tehnolog în vederea optimizării procesului biologic de epurare a apelor uzate.

Având toate aceste caracteristici ale nămolului activ, precum si recomandările generate de programul EMVIR, tehnologul staţiei va face modificările necesare. Monitorizarea permanentă cu ajutorul programului are, pe de o parte, avantaje economice (prin stabilirea unui consum optim de oxigen, de exemplu), cât şi tehnice, prin menținerea unei biomase corespunzătoare.

 

Adrian Corui